Gå med nu om Du inte redan är medlem

Medlemskap

 

Medlem kan den bli som är intresserad av att medverka i verksamheten och/eller vill stödja föreningens ändamål. Medlem är den som betalt årsavgift. Medlemsavgiften är 150:- (20:- för ungdomar under 25 år)och den kan sättas in på pg 805677-2.

Vi ser gärna att vi får din epostadress också, så att vi kan hålla nere porto-kostnaderna.

 

Som medlem får du via utskick information om aktiviteter som sker genom föreningen. Du deltar också i det årliga konstlotteriet där utlottning sker i samband med årsmötet.

 

Läs mer om oss HÄR

 

Du kan också kontakta någon i styrelsen om du vill veta mera om oss.