Om Krokoms Konstförening

 

 

 

Krokoms konstförening bildades 1987 och har som ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse samt stödja konstnärlig verksamhet inom Krokoms kommun. Vi har ca 150 medlemmar. Krokoms kommun är geografiskt en mycket stor kommun vilket ställer krav på bredd i utbud inte minst avseende geografiska platser. Föreningen har i ett antal år under "Konstens vecka" genomfört aktiviteter där intresserade har haft möjlighet att skapa och prova på olika tekniker i stationssystem under handledning. I februari har vi årsmöte då vi också har en föreläsning samt ett konstlotteri. Föreningen försöker stimulera till konstintresse genom samordnade galleribesök och konstresor inom kommunen och/eller grannkommuner. Under år 2016 har vi medverkat till att konstnärer i kommunen får exponera sina alster på kommunens bibliotek inom ramen för Månadens Konstnär.

 

Länk till Krokoms kommuns hemsida