Nästa möte i föreningen blir måndag den 18.

januar 2018 kl. 18.30 hos Anna-Greta