Bärbel Loose

Ordförande

073-1819164

 

Eva Lindén

Sektreterare

070-347 89 62

 

Ingrid Wallin

Kassör & arkivarie

073-044 97 42

 

Inga-Lill Hamberg

Ledamot

070-598 92 45

 

Karin Andersson

Ledamot

073-830 30 13

 

Anna-Greta Pålsson

Ledamot

073-085 64 88

 

Pia Moverare

 

Ledamot

073-828 27 14

 

 

Styrelsen för 2017

Birgit Söderström